کاشان شهر ملی نساجی سنتی
۱۳۹۸ ۲ ۲۹
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

· تپه های سیلک کاشان (سيلك اسطوره هميشه جاويد)
· باغ فین و چشمه سلیمانیه کاشان (روح افزای کویر)
· مسجد آقا بزرگ کاشان (آخرین یادگار)
· بازار بزرگ کاشان (روح اصالت)
· خانه بروجردی های کاشان (اصالت استوار)
· خانه طباطبایی های کاشان (روح افزاي آرام)
· خانه عباسیان کاشان (هزارتوی باشکوه)
· خانه عامری های کاشان (وسعت زیبایی)
· خانه آل یاسین کاشان (بنایی از دیروز مناسب برای امروز!)
· حمام سلطان امیر احمد کاشان (نمونه ای از حمام های عمومی محلات اعیانی قدیم)
· خانه تاج کاشان (زیبای کوچک)
· خانه تهامی(ایرانی) کاشان (رویایی دست یافتنی)
· مسجد و مدرسه سلطانی (امام خمینی) کاشان (آرام اصیل)
[ بازگشت ]