عضویت در کانال تلگرام کی آشیان
۱۳۹۷ ۳ ۵
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


بندِ تُنْبو كوتاه
به سِگِه گفتن چرا پير شدي؟ گُف بس هرزه دُويدَم.
با دَسْ پس مي زِنَ با پا پيش مي كُنَ
با آفتابه زَ هر كَ صُورِتِشُ بُشوُرَ رَنگِش زَرْد مي شَ
بالا بُومِدُ ديدَمْ پايْنِ بُمِدَم ديدمْ
بِر او باغي بادْ ريدْ كه كِليتِش چوبِ مُوَ
بَرفا كه آب مي شَ ، گُ خُشكا پِيدا مي شَ
برو بِبي كاجا نُونِ جُو مي پِزَن
بِيْ شيـ حال نداري = باخواب صُبْ مي شَ
به قاطِرْ گُفْتَنْ پِدِرِدْ كي يَ ، گُفْ مادِرِمْ ماديوْنَ
به گربه گُفْتَنْ گُدْ دَرْمُونَ ريدْ خاك رُوش كَ
بُهْلولُ خِرقِ ، نُونِ جُوُ سِرْكِ
به مَرْگِشْ بِگير تا به تَبْ راضي شَ
باخاجه
باخْ سورِه
بَخْتِه كور
بَد به سنگ رفتن
بِرِ رو
بُرّه
بَزْ
بَسِّنِه (بستنه)
بَسّو (بستو)
بُقْ
بَمْبُول در آوردن
بَنْدال


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]