کاشان شهر ملی نساجی سنتی
۱۳۹۸ ۲ ۲۹
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


بندِ تُنْبو كوتاه
به سِگِه گفتن چرا پیر شدی؟ گُف بس هرزه دُویدَم.
با دَسْ پس می زِنَ با پا پیش می كُنَ
با آفتابه زَ هر كَ صُورِتِشُ بُشوُرَ رَنگِش زَرْد می شَ
بالا بُومِدُ دیدَمْ پایْنِ بُمِدَم دیدمْ
بِر او باغی بادْ ریدْ كه كِلیتِش چوبِ مُوَ
بَرفا كه آب می شَ ، گُ خُشكا پِیدا می شَ
برو بِبی كاجا نُونِ جُو می پِزَن
بِیْ شیـ حال نداری = باخواب صُبْ می شَ
به قاطِرْ گُفْتَنْ پِدِرِدْ كی یَ ، گُفْ مادِرِمْ مادیوْنَ
به گربه گُفْتَنْ گُدْ دَرْمُونَ ریدْ خاك رُوش كَ
بُهْلولُ خِرقِ ، نُونِ جُوُ سِرْكِ
به مَرْگِشْ بِگیر تا به تَبْ راضی شَ
باخاجه
باخْ سورِه
بَخْتِه كور
بَد به سنگ رفتن
بِرِ رو
بُرّه
بَزْ
بَسِّنِه (بستنه)
بَسّو (بستو)
بُقْ
بَمْبُول در آوردن
بَنْدال


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]