کاشان شهر ملی نساجی سنتی
۱۳۹۸ ۲ ۲۹
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


سِوارِ خِرِ مردم كه می شی یَ وَر بِیْ شیْ
سِرِش می خورَ به دیوالِ خِلا
سَدْ تُ یَخْدُو پا یَ سَنْگابْ می شْكِنَ.
سُرْنا رُ اَ كوُ-نِش بادِش می كُنَ.
سولاخ داعا رُ گُمْ كَرْدَ.
سیبِ سُرْخ نِصیبِ دَسِّ چُلاق می شَ.


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]