عضویت در کانال تلگرام کی آشیان
۱۳۹۷ ۳ ۵
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


نُ چِل ، پَنجاه
نوْ به شيشه مالْ
نونِ جُو فيمِه ..نِ گُوزُو اَ.
نُونِ خُدِشُ گُذُشْتَ سوِلاخِ ديوالْ، مي گَ بِدِه را رِضا خُدا.
نه به اي زيْنِبُ كُرْثُومْ شُدِنِدْ، نه به اوُ دارْيِ وُ تُمْبَكْ زِدِنِدْ.


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]