کاشان شهر ملی نساجی سنتی
۱۳۹۸ ۲ ۲۹
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


پا رُو بُلَ كَرْدِمْ به طِرَفْ می گویْموُ : نَعْلِمْ كُ
پاچه وَرمالیدِه
پودِ تَرْ تو كارِشْ بافْ
پول دادِنُ زردآلو خِریدَ خُونِه خا نِمی خادْ
پِی خِرِ مُرْدِه می گَرْدَ تا نَعْلِشُ بِكِنَ
پیش از كَلِّه نِمَكْ نمی سابَنْ
پیشِشْ دوُغُ دوشابْ یكی یَ
پِیْنْ به آخور ِ كِسی نِكَرْدَ


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]