عضویت در کانال تلگرام کی آشیان
۱۳۹۷ ۳ ۵
  • براي امروز رويدادي ثبت نشده است
 
در حال بارگذاری...
نام

پیام

شکلک ها
        
        
       

لغات و اصطلاحات کاشانی


لطفا از لیست زیر اصطلاح مورد نظر خود را انتخاب كنید :


پا رُو بُلَ كَرْدِمْ به طِرَفْ مي گويْموُ : نَعْلِمْ كُ
پاچه وَرماليدِه
پودِ تَرْ تو كارِشْ بافْ
پول دادِنُ زردآلو خِريدَ خُونِه خا نِمي خادْ
پِي خِرِ مُرْدِه مي گَرْدَ تا نَعْلِشُ بِكِنَ
پيش از كَلِّه نِمَكْ نمي سابَنْ
پيشِشْ دوُغُ دوشابْ يكي يَ
پِيْنْ به آخور ِ كِسي نِكَرْدَ


لطفا حرف مورد نظر را از لیست زیر انتخاب نمائید :


[ آ |  ا |  ب |  پ |  ت |  ث |  ج |  چ |  ح |  خ |  د |  ذ |  ر |  ز |  ژ |  س |  ش ]
[ ص |  ض |  ط |  ظ |  ع |  غ |  ف |  ق |  ک |  گ |  ل |  م |  ن |  و |  ه |  ی ]


  
[ بازگشت ]